วิทยากร โครงการฝึกอบรม “การเลือกใช้และสร้างสรรค์เสียงเพื่อการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

เป็นวิทยากร

โครงการฝึกอบรม “การเลือกใช้และสร้างสรรค์เสียงเพื่อการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

15283749496681528374958267

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s