การผสมเสียงสำหรับการตัดต่อวิดีโอ [โครงการบริการวิชาการ STOU Smart Teacher 2018]

โครงการบริการวิชาการ STOU Smart Teacher 2018 เรื่อง การ […]

Read More การผสมเสียงสำหรับการตัดต่อวิดีโอ [โครงการบริการวิชาการ STOU Smart Teacher 2018]

วิทยากร โครงการฝึกอบรม “การเลือกใช้และสร้างสรรค์เสียงเพื่อการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม “การเลือกใช้และสร้างสร […]

Read More วิทยากร โครงการฝึกอบรม “การเลือกใช้และสร้างสรรค์เสียงเพื่อการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม […]

Read More 21329 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

การประชุมสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี อาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง

การประชุมสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สา […]

Read More การประชุมสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี อาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง