เพลง Illusion 00 (OFFICIAL MV)

 

Version Karaoke

 

 

Advertisements

เพลง ดวงดาวที่หายไป (LOST) | (OFFICIAL MV)

ดวงดาวที่หายไป (LOST) | (OFFICIAL MV)

Project MT56

จากการทำงานเพลงที่นักศึกษาไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านดนตรีที่ดีหนัก
สามารถพัฒนางานเพื่อเป็นเพลงและมิวสิควิดีโอที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

การผลิตเพลงประกอบมิวสิควิดีโอเพื่อสื่อสร้างสรรค์ “เพลงดวงดาวที่หายไป”
ผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

22-5-2560 21-19-22

การประเมินสมรรถนะงานติดตั้งระบบแสง

การประเมินสมรรถนะงานติดตั้งระบบแสง ประเมินทักษะตามสภาพการทำงานจริง ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพทางด้าน Live Sound & Lights ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของสถาบันคุณวิชาชีพ (TPQI) ประเมิน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย